Splošni pogoji poslovanja

Nahajate se na spletnem portalu podjetja Delikomat d.o.o.

Podjetje Delikomat d.o.o redno preverja in skrbi za točnost vseh podatkov in informacije, ki se nahajajo na portalu.

Ti so zgolj informativne narave, zato podjetje Delikomat d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z netočnostjo le-teh.

Prav tako podjetje Delikomat d.o.o. ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij.

Enako velja tudi za vse druge spletne portale, na katere lahko dostopate s pomočjo hipertekstovnih povezav.

Zveze s tovrstnimi strani vzpostavljate na lastno odgovornost.

Podjetje Delikomat d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih strani, ki so dostopne s tovrstnimi povezavami.

Vsi podatki, informacije, slike, produkti, ter druga vsebina, ki so na voljo na spletnem portalu so zaščiteni z avtorskimi pravicami.

Kakršno koli spreminjanje, kopiranje, distribuiranje, prikazovanje, prodajanje, prenašanje, objavljanje, licenciranje, uporabljanje za komercialne ali javne namene ter preoblikovanje v izvedene produkte brez predhodne odobritve s strani podjetja Delikomat d.o.o., je prepovedano.